Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o studiach podyplomowych

Studia podyplomowe „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów" prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy WPiA UJ. ​Kierownikiem studiów podyplomowych jest Pani dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ​.​

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Rekrutacja na studia podyplomowe

  • limit miejsc: 25 - 50 osób
  • o przyjęciu na studia decyduje kolejność rejestracji w systemie IRK

 

Kandydaci na studia

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe (I lub/i II stopnia).

Czas trwania studiów

Studia obejmują ponad 200 godzin zajęć dydaktycznych (tj. każda po 45 minut), w tym ponad 80 godzin interaktywnych zajęć warsztatowych prowadzonych w grupach. Zajęcia trwają dwa semestry od października do czerwca.

Egzaminy i ukończenie studiów

Studia podyplomowe kończą się egzaminem pisemnym testowym - jednokrotnego wyboru uwzględniającym całoształt zagadnień poruszanych na zajęciach.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Sylwetka absolwenta

I. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada kwalifikacje mediatora zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów z dnia 29 października 2007 roku (Standardy Szkolenia Mediatorów wydane przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007 roku)


II. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów zaświadcza o posiadaniu przez uczestnika tych studiów: wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu mediatora. 

Opłata za studia

Opłata za studia wynosi 5600,00 zł (2024/2025) uiszczana w całości lub ratalnie:
I rata - 2800,00 zł - do 15 listopada
II rata - 2800,00 zł - do 15 marca

Kadra studiów podyplomowych

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mediatorzy, negocjatorzy, trenerzy mediacji, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy i sędziowie.

Lokalizacja miejsca odbywania zajęć

Zajęcia odbywają się w budynkach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego