Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów podyplomowych


Przedmioty wchodzące w skład studiów podyplomowych z mediacji: 

 1. Alternatywne metody rozwiązywania sporów – geneza i współczesność - 4 godziny - mgr Małgorzata Roszkowska
 2. Procedura mediacji - 4 godziny - mgr Małgorzata Roszkowska
 3. Role, kompetencje i etyka mediatora - 8 godzin - dr Małgorzata Kożuch
 4. Mediacja w sprawach cywilnych - 6 godzin  - dr hab. Katarzyna Gajda - Roszczynialska
 5. Mediacja w sprawach cywilnych* - 8 godzin - dr Grzegorz Frączek
 6. Mediacja w sprawach gospodarczych* - 8 godzin - mgr Robert Kaszczyszyn
 7. Mediacja w sprawach karnych - 8 godzin - sso Agnieszka Rękas
 8. Mediacja w sprawach karnych* - 6 godzin - sso Agnieszka Rękas
 9. Mediacja w sprawach nieletnich - 6 godzin - adw. dr Patrycja Balcer
 10. Mediacja w sprawach nieletnich* - 8 godzin - mgr Błażej Pasiut
 11. Mediacja w sprawach rodzinnych - 6 godzin - adw. mediat. Agnieszka Swaczyna
 12. Mediacja w sprawach rodzinnych* - 8 godzin - dr Katarzyna Wojtanowicz
 13. Psychologia rodziny - 6 godzin - dr Katarzyna Wojtanowicz
 14. Mediacje rówieśnicze - 6 godzin - mgr Błażej Pasiut
 15. Procedury polubowne w prawie pracy - 8 godzin - dr hab. Adam Zienkiewicz
 16. Mediacja w prawie pracy* - 8 godzin - mgr Tomasz Tarski
 17. Ugoda administracyjna w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym i mediacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym - 6 godzin - mgr Jakub Firlus, dr Agata Cebera
 18. Zasady spisywania ugody* - 6 godziny - ssr Rafał Cebula
 19. Arbitraż - 8 godzin - prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dr hab. Grzegorz Suliński
 20. ADR w społeczeństwie informacyjnym - 4 godziny - dr Karolina Mania
 21. Negocjacje* - 6 godzin - dr Tomasz Cyrol
 22. Komunikacja międzykulturowa w mediacji - 8 godzin - dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ
 23. Wprowadzenie do terminologii prawniczej i ADR - 10 godzin - dr Justyna Holocher
 24. Praktyczne aspekty współpracy negocjatora i mediatora z policją oraz prokuraturą - 6 godzin  - Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście - Zachód Patrycja Trzaska - Żurek oraz Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście - Zachód Michał Żurek
 25. Modele argumentacji w ADR - 4 godziny - dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ
 26. Psychologia konfliktu - 8 godzin  - dr Lech Górniak
 27. Psychologia mediacji i negocjacji z elementami wpływu społecznego* - 8 godzin - dr Lech Górniak
 28. Procesy grupowe* - 8 godzin - mgr Rafał Pawlik 
 29. Psychologia komunikacji/komunikacja interpersonalna* - 8 godzin - dr Małgorzata Kałaska 
 30. Interwencja kryzysowa - 6 godzin - mgr Lidia Gadomska-Mrozowska
 31. Cele i zasady mediacji - 4 godziny  - dr hab. Adam Zienkiewicz

* Warsztaty