Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

adw. dr Karolina Mania

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński.

Zainteresowania naukowe

  • mediacja online
  • online dispute resolution 

Wybrane publikacje

  • (rozdział) Karolina Mania, „Online Mechanisms of Internet Domain Name Dispute Resolution” in: :Mediation across the Globe. Excerpts from the World Mediation Summit”, Cambridge Scholars Publishing 2018, pp. 130-148 (ISBN (10): 1-5275-1612-1; ISBN (13): 978-1-5275-1612-0);  
  • (rozdział) Karolina Mania, “Dopuszczalność dowodów o charakterze audiowizualnym w kontekście dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem przed sądem powszechnym i sądem polubownym” (w:) „Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w procesie cywilnym”, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2017, s. 105-128;
  • (artykuł naukowy) Karolina Mania „Justice in the time of e-commerce: online dispute resolution”, Silesian Journal of Legal Studies, 2017/vol. 9, s. 51-63;
  • (rozdział) Karolina Mania, „Online Dispute Resolution” (w:) „Mediacje. Teoria. Normy. Praktyka”, Wolters Kluwer Warszawa 2017, s. 299-331;
  • (monografia) Karolina Mania, “Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów”, Wolters Kluwer Warsaw 2016.

Kontakt

 karolina.mania@uj.edu.pl