Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana nauk prawnych,

Kierownik Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykładowca na studiach podyplomowych „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów".

Zainteresowania naukowe

  • mediacja w postępowaniu karnym,
  • mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Wybrane publikacje

  • Proces karny, a idea sprawiedliwości naprawczej (w:) System prawa karnego procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Cz. 1, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, s. 365 – 415; 
  • Mediation and alternative methods of solving disputes in criminal-law cases in Poland (w:) Mediation in Poland: Theory & practice, t. 1, red. M. Araszkiewiacz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka, Kraków 2015, s. 114-128;
  • Udział czynnika społecznego w postępowaniu w sprawach nieletnich – założenia teoretyczne i praktyka, Białostockie Studia Prawnicze, 2016 r., zeszyt 21, s. 111-122;
  • Alternatywne metody rozwiązywania sporów karnych i ich miejsce w systemie prawa  (w:) Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym - teoria i praktyka" red. K. Płeszka,  J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala; Warszawa 2017, s. 258 – 302;
  • The organisation and management of courts in Poland (w:) Judicial management versus independence of judiciary, Warszawa 2018, red. D. Szumiło-Kulczycka, K. Gajda – Roszczynialska, s. 61-82.