Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

Doktor habilitowana nauk prawnych,
Kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ.

Staże zagraniczne

 • 1993-1995, stypendium badawcze, Niemcy, Fundacja Humboldta na Uniwersytecie J. Goethego we Frankfucie nad Menem (Goethe Universität, Frankfurt am Main, Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie)
 • 2006, stypendium badawcze, Niemcy, Instytut Zagraniczny i Międzynarodowy Prawa Karnego im M. Plancka we Freiburgu (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht)

Projekty badawcze

 • 2004-2006, "Crime Prevention Carousel" koordynowany przez Instytut Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy), udział w projekcie: kierownik  polskich badań
 • 2008-2011, "Gender-Based Violence, Stalking & Fear of Crime - Prevention and Intervention" (GAP), udział w projekcie: kierownik polskich badań
 • 2010-2012, „Neutralizacja aksjologiczna prawa", udział w projekcie: wykonawca
 • 2010-2014, Polski projekt badawczy "Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości", udział w projekcie: kierownik
 • 2010-2014, "Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka", udział w projekcie: wykonawca
 • 2013-2014, "Legitimacy of Policing and Criminal Justice in Central and Eastern Europe", udział w projekcie: kierownik polskich badań

Zainteresowania naukowe

 • stosowanie prawa karnego
 • prewencja kryminalna na poziomie lokalnym i krajowym
 • bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa obywateli
 • prywatyzacja bezpieczeństwa
 • nauka o policji

Prowadzone zajęcia

 • Psychologia społeczna, wykład dla studentów prawa i administracji WPiA UJ
 • Nauka o policji, wykład dla studentów prawa i administracji WPiA UJ
 • Wprowadzenie do metod i technik badawczych, warsztaty dla studentów prawa i administracji WPiA UJ
 • Seminarium magisterskie dla studentów prawa i administracji WPiA UJ

Wybrane publikacje

 • J. Czapska, M. Borucka-Arctowa, K. Daniel, Typologia postaw wobec sądu w świetle badań empirycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1990.
 • J. Czapska, J. Błachut, J. Widacki, Zagrożenie przestępczością, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997.
 • J. Czapska, J. Widacki, Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, Redakcja Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998.
 • J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze, Kraków 1999.
 • J. Czapska, Witold Krupiarz, Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • J. Czapska, J. Widacki, Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 • J. Czapska, H. Kury, Mit o represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Zakamycze, Kraków 2002.
 • J. Czapska, Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Polpress, Kraków 2004.
 • J. Czapska, S. Waltoś, Zgubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • J. Czapska, S. Waltoś, Zgubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • J. Czapska, Wbrew stereotypom. Społeczny i normatywny wizerunek straży miejskich w Polsce, Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • J. Czapska, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Teoria, badania, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Mediacja w prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Kontakt

janina.czapska@uj.edu.pl