Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Mateusz Pękala

Miejsce pracy

Akademia Ignatianum w Krakowie

e-mail: pekalamateusz@gmail.com

Funkcje

 • Mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz na listę mediatorów prowadzoną przez Centrum ARS,
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zainteresowania naukowe

 • mediacje cywilne
 • społeczne aspekty rozwoju mediacji
 • popularna kultura prawna społeczeństwa polskiego
 • polityka prawa

Publikacje

 1. 2019: „Specyfika sytuacji konfliktowych w indywidualnym prawie pracy” (wspólnie z dr Błażejem Mądrzyckim), Polityka Społeczna nr 3/2019
 2. 2018: „Społeczny obraz prawa. Opis obszaru badań i wyniki pilotażu” (wspólnie z dr Radosławem Zyzikiem), Zeszyty Prawnicze UKSW nr 4/2018
 3. 2017: rozdział w monografii: Czynniki kształtujące społeczne postawy wobec mediacji - analiza opinii ekspertów (w:) Araszkiewicz Michał, Czapska Janina, Pękala Mateusz, Płeszka Krzysztof (red.), "Mediacja. Teoria, normy, praktyka", Wolters Kluwer, Kraków 2017
 4. 2017: rozdział w monografii: Dobry mediator - czyli kto? Kwalifikacje zawodowe mediatorów w świetle opinii ekspertów (w:) Araszkiewicz Michał, Czapska Janina, Pękala Mateusz, Płeszka Krzysztof (red.), "Mediacja. Teoria, normy, praktyka", Wolters Kluwer, Kraków 2017
 5. 2017: rozdział w monografii: Założenia badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu pt. "Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym - teoria i praktyka" (w:) Araszkiewicz Michał, Czapska Janina, Pękala Mateusz, Płeszka Krzysztof (red.), "Mediacja. Teoria, normy, praktyka", Wolters Kluwer, Kraków 2017