Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka

Profesor w Katedrze Teorii Prawa UJ 
Zastępca Kierownika Centrum ARS przy Wydziale Prawa i Administracji UJ
Kierownik studiów podyplomowych prowadzonych w Centrum ARS "Mediacja i inne metody rozwiązywania sporów"
Kierownik projektu badawczego realizowanego w Centrum ARS "Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka"

Przebieg kariery naukowej

  • Absolwent prawa (Uniwersytet Jagielloński, 1976)
  • Doktor nauk prawnych, specjalność: teoria i filozofia prawa (Uniwersytet Jagielloński, 1976)
  • Habilitacja z zakresu teorii i filozofii prawa (Uniwersytet Jagielloński, 1997)

Staże zagraniczne

  • Stypendysta Amerykańskiego Instytutu Studiów Europejskich (1987)
  • Stypendysta fundacji Aleksandra von Humboldta w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu Bryzgowijskim w Niemczech (1989-1991)

Zainteresowania naukowe

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami teoretycznymi związanymi z systemem prawa, a w szczególności z jego uporządkowaniem, teorią interpretacji i argumentacji prawniczej, problematyką alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz zagadnieniami z zakresu historii filozofii prawa.

Prowadzone zajęcia

  • Wstęp do prawoznawstwa (wykład) dla studentów administracji WPiA UJ
  • Legislacja w administarcji i techniki legislacyjne (wykład) dla studentów administracji WPiA UJ

Wybrane publikacje

  • K. Płeszka, "Hierarchia w systemie prawa", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988.
  • K. Płeszka, "Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych przez ich konsekwencje", Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1996.
  • K. Płeszka, "Wykładnia rozszerzająca", Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Kontakt

krzysztof.pleszka@uj.edu.pl